Ohřev TUV

Princip hnaného systému:
0,00 Kč
S DPH
Dostupnost: 2 - 3 dny
 • Zeptejte se na tento produkt
 • Zeptejte se na tento produkt

  * Povinná pole

  Odpovíme vám co nejdříve, zpravidla během pár hodin.

  Zavřít nebo  

  • Doprava zdarma nad 2500 Kč . 
Tato sleva se nevztahuje na pytle od 15 kg a kanystry nad 10 litrů. Doprava zdarma nad 2500 Kč . Tato sleva se nevztahuje na pytle od 15 kg a kanystry nad 10 litrů.

  Princip hnaného systému:
  V kolektorové ploše je ohřívána nemrznoucí kapalina vlivem dopadajících slunečních paprsků.V případě,že je elektronickou regulací vyhodnoceno dosažení nastaveného minimálního teplotního rozdílu mezi kolektorovou plochou a zásobníkem,tzn.že je nastavena na určitou diferenci,je uvedena do chodu solární hnací jednotka.Ta zajistí cirkulaci ohřáté teplonosné kapaliny k zásobníku.Zde je získaná energie předána vodě v zásobníku prostřednictvím tepelného výměníku a ochlazená směs putuje zpět do kolektorové plochy.
  Celý solární systém je chráněn jistícími prvky a to odvzdušňovacím ventilem,expanzní nádobou a pojišťovacím ventilem.V expanzní nádobě je pryžová membrána,která se při zvýšeném tlaku stlačuje a absorbuje zvětšený objem teplonosné směsi.Vedle ní je instalovaný pojišťovací ventil,ve kterém je pružina nastavená na určitý tlak a vpřípadě,že by se tato nastavená hodnota překročila,dojde k odpuštění směsi.Automatický odvzdušňovací ventil má za úkol vylučování plynů z transportní kapaliny.Aby však systém dobře fungoval,musí být dobře dimenzován,což znamená,že všechny prvky solárního systému musí být sladěné-kolektorová plocha,objem a tlaková odolnost zásobníku,průměr a délka trubkových rozvodů,velikost expanzní nádoby a pojišťovacího ventilu.

  Solární systémy se zpravidla kombinují se stávajícími zdroji energie,proto lze říci,že solární systém funguje jako předehřev.V období vyšší sluneční aktivity je solární systém schopen ohřát veškerou spotřebu TUV a musí se řešit otázka tepelných přebytků.V zimních měsících a v obdobích,kdy je sluneční aktivita velmi nízká jsou solární kolektory schopny ohřát vodu jen do určité toploty a dohřátí na požadovaných 55 stupňů celsia či výše musí provést jiný zdroj,zpravidla stávající(plynovýkotel,elektrokotel).Solární zásobník se proto instaluje sériově před stávající zásobník TUV.Samostatné zapojení solárního zásobníku je energeticky nejpříznivější.

  Ne vždy je však možno toto zapojení instalovat,většinou z důvodu prostorového omezení.V těchto případech kde není místo na dva zásobníky, je možno použít jeden bivalentní nebo trivalentní zásobník,tzn.,že zásobník se ohřívá ze 2 nebo 3 zdrojů.
  Pro podrobnosti nebo cenovou nabídku nás kontaktujte.
  Cenová nabídka je zdarma a nezávazně.

  pr442